Közzétételi lista, alapdokumentumaink

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények

Az intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

Az intézmény nyitvatartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a szakmai program

A betöltött munkakörök alapján az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az érettségi vizsgák átlageredményei

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az intézmény működési engedélye

Az intézmény nyilvántartásba vételéről szóló dokumnetum

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Felnőttképzési dokumentumok

 

Helyi értékelési szabályzat

Az év végi beszámolók fenntartói elfogadó nyilatkozatai