Vizsgára jelentkezni személyesen az iskolában, telefonon a 77/422-433-as számon vagy e-mail-en lehet az itt letölthető Vizsgajelentkezési lapon.

Ha a jelentkező még nincs regisztrálva (még nincs vizsgakártyája), legalább két héttel a kívánt vizsgaidőpont előtt vegye fel velünk a kapcsolatot.

Már regisztrált hallgató esetében vizsgára jelentkezni legkésőbb a vizsga előtt három nappal lehet.

A vizsgadíjat postai csekken vagy iskolánk pénztárában lehet befizetni, a befizetést igazoló szelvényt a vizsgára kell hozni.

Általános gyakorlatunk szerint egy vizsgán iskolánkban nincs minimum létszám, tehát van bejelentett vizsgaidőpontunk, akkor egy főt is levizsgáztatunk!

A vizsgára jelentkezési lap letölthető az Irattár/letölthető dokumentumok rovatban, vagy kérhető személyesen az iskolatitkárságon.

Az ECDL nemzetközileg egységes normák szerint, szigorú minőségi szabályoknak megfelelően működtetett rendszer, amely az informatikai írástudást igazoló bizonyítványt bocsát ki immár több mint 75 országban, egységes keretek között. Az ECDL Magyarországon a vonatkozó 1999. évi kormányhatározat alapján minősített köztisztviselői képzés, és része a pedagógus-továbbképzési rendszernek valamint a kulturális szakemberek továbbképzési programjának is. A közeli jövőtől várhatóan fontos szerepe lesz a továbbtanulásnál is. Az ECDL rendszer magyarországi jogtulajdonosa, a vizsgarendszer bevezetésének és ellenőrzésének, valamint a bizonyítványok kiadásának joga a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot illeti.

Az ECDL előnyei

Az ECDL egész Európában elismert vizsga, mely az Európai Unió támogatását élvezi. Az ECDL egy olyan információ-technológiai bizonyítvány, melyet minden európai polgár megszerezhet. Jól használhatják azok, akiknek munkája megköveteli a számítógépes ismereteket, és azok is, akik kedvtelésből akarják megtanulni a számítógépek használatát. Megfelelő bármely tudományág muvelőinek, pályakezdoknek, diákoknak, munkavállalóknak és munkáltatónak egyaránt. Az ECDL tanúsítja, hogy birtokosa alapos számítógép-használói ismeretekkel rendelkezik.

ECDL vizsgák

A hét vizsgát a sorozat megkezdésétől számított három éven belül kell letenni. Nem szükséges minden alkalommal ugyanabban a központban vizsgázni, erre bármely hivatalos európai ECDL vizsgaközpontban van lehetőség.

Milliók bizonyítványa!

Az ECDL tulajdonosok száma Európában 2003. januárjáig már meghaladta a kétmilliót: köszönhető ez annak, hogy egyre több ország kormánya ismeri fel az egységes és független bizonyítvány jelentőségét az informatikai írástudás terjesztésében. Itthon sincs okunk a szégyenkezésre: Magyarországon 2009. februárig mintegy 335 ezren regisztráltatták magukat, és 210 ezren pedig már a bizonyítványt is megszerezték. Ezzel hazánk az ECDL országok rangsorában a nyolcadik!

Iskolánk 2003 ószétől hivatalos ECDL vizsgaközpont. Reméljük, hogy tevékenységünk által is gyarapszik az ECDL bizonyítvány tulajdonaosok száma.

 

  

További információkért látogasson el az ECDL hivatalos magyarországi weboldalára

 

 

Milyen modulokból kell vizsgázni?

Modul megnevezése ECDL Select
bizonyítvány*
ECDL Select Start
bizonyítvány**
Önálló (egymodulos)
bizonyítvány
Számítógépes alapismeretek kötelező kötelező  nem
Online alapismeretek kötelező kötelező  nem
Szövegszerkesztés kötelető kötelező  nem
Táblázatkezelés kötelező választható  igen
Adatbázis-kezelés választható választható  igen
Prezentáció választható választható  igen
Képszerkesztés választható választható  igen
Webszerkesztés választható választható  igen

 *Az ECDL Select bizonyítvány megszerzéséhez 7 modul megszerzése szükséges, ebből 4 kötelező, valamint további 3 választható.

**Az ECDL Select Start bizonyítvány megszerzéséhez 4 modul megszerzése szükséges, ebből 3 kötelező, 1 választható.

A vizsgákról

A modulvizsgák a regisztrációtól számított három éven belül, tetszés szerinti sorrendben letehetők a világ bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontjában (akár minden vizsga más-más központban is letehető).
A kétnyelvű bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi vizsgát sikerrel kell teljesíteni.
A vizsgán adható valamennyi feladatot tartalmazza a hivatalos ECDL Vizsgapéldatár, amely letölthető a www.ecdl.hu  ooldalról
Minden vizsga 45 perces, és a feladatokat Magyarországon a központilag kiadott ECDL példatárból válogatják. A vizsgázó egy napon több vizsgát is tehet, de két vizsga között 20 perc szünetet kell tartani.

Minden vizsgázó megkapja a kinyomtatott feladatot, egy ismertetőt a vizsga menetéről és értékeléséről, valamint papírt vagy mágneslemezt a munkájához. Más segédeszköz használata, illetve a vizsga ideje alatt mindenféle kommunikáció tilos.

A dolgok menete

Regisztráció

Aki meg akarja szerezni az ECDL-bizonyítványt, először regisztrálnia kell magát a rendszerbe.
A regisztráció az európai vizsgarendszerbe való nyilvántartásba vételt jelenti. A jelölt a regisztrációs díj fejében egy sorszámozott vizsgakártyát kap, amely okmányként kezelendő és minden vizsgára el kell hozni. A regisztráció egyben a majdani bizonyítvány kiállításának alapjául is szolgál, ezért a személyes adatokat és a bizonyítvány postázásához szükséges címet pontosan, olvashatóan kell megadni.

A vizsgakártya

A regisztrált jelölt a vizsgakártya birtokában időpontot kér és kap a vizsgákra. A kártyát minden vizsgára magával kell hoznia, és sikeres megmérettetését erre vezetjük rá. Amikor mind a hét (Start esetén 4) vizsgát letette, a vizsgaközpont eljuttatja kártyáját az ECDL irodába, ahol kiállítják, és 3-4 hét múlva postázzák számára az ECDL bizonyítványt.

Rendelkezésre álló szoftverek

Vizsgaközpontunk a Microsoft Windows 8.1, Office 2013, SharePoint Designer 2007, Gimp, Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/11.0 és Outlook 2013 szoftvereket akkreditálta.
Kérésre a vizsgázók a vizsga kezdete előtt elfoglalhatják a helyüket, hogy az eltérő verziók közti csekély és jelentéktelen különbségeket felfedezhessék.
Kérésre a vizsga előtt konzultációt tartunk.

Regisztrációs- és vizsgadíjak

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontban, így iskolánkban is lehet jelentkezni. A itt kell befizetni a regisztrációs díjat is, ekkor a jelentkező megkapja a vizsgakártyáját, ezen vezetjük a sikeresen letett vizsgákat. A vizsgakártyával az első vizsgától számított 3 (diákok esetében 4) éven belül bármely vizsgát bármely vizsgaközpontban le lehet tenni. A hét sikeres vizsga után a bizonyítványt az NJSZT ECDL Irodája állítja ki.

  • ECDL regisztrációs díj felnőtteknek 7.500 Ft, diákoknak 5.500 Ft
  • ECDL START regisztrációs díj felnőtteknek 6.000 Ft, diákoknak 4.500 Ft
  • Egy vizsga díja felnőtteknek 2.800 Ft, diákoknak 1.800 Ft

MobilMenü