Általános információk

Tanulói jogviszony alapján szerzett jogosultságok technikusi képzésben:

 1. Diákigazolvány: a diákigazolvány érvényes a tanév végét követő október 31. napig, a kapcsolódó kedvezmények tehát eddig igénybe vehetőek.
 2. Családi pótlék: családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek/tanuló a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek a 23. életévét betölti.
 3. Egészségbiztosítás: a tanuló jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra a tanulói jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnését követő 45. napig.
 4. Diákmunka: iskolaszövetkezet keretében a diákigazolvány érvényességéig végezhet munkát.
 5. Ösztöndíj: csak első szakma megszerzése esetén jár, havi juttatás. Első szakma megszerzésére irányuló képzésben, megismételt évfolyamon nem jár ösztöndíj. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2023-ban 100 ezer forint).
  • Ösztöndíj mértéke:
   • ágazati alapoktatásban: ösztöndíj alapjának 8 %-a
   • szakirányú oktatásban a tanulmányi eredménytől függ: az ösztöndíj alapjának 8/25/42/59 %-a
 6. Pályakezdési juttatás: az első szakmajegyzékes szakma megszerzése esetén jár, egyszeri pályakezdési juttatás. Mértéke a pályakezdési juttatás alapjának 133/184/234/302 %-a, vizsgaeredménytől függően. (Pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2023-ban 100 ezer forint).
 7. Rászorultsági helyzet alapján támogatás (pályázható): havi juttatás, amire hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített tanuló pályázhat, ha a megelőző tanév osztályzatainak átlaga 3,5 fölött van. Mértéke a támogatás alapjának 20 %-a. A pályázatot az NSZFH teszi közzé a honlapján.

Részletes információk az Ösztöndíjak és támogatások | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. linken találhatók.